Projekty
i Prowokacje

"DZIECIŃSTWO JEST PO TO, BY DZIWIĆ SIĘ ŚWIATU, BADAĆ GO I ODKRYWAĆ (...)"

PROF.DR HAB. DOROTA KLUS - STAŃSKA

Program naszego przedszkola oparty jest na międzynarodowym podejściu projektowo-badawczym (Project Approach prof. Lilian Katz) i zakłada, że zdobywanie wiedzy przez małe Dzieci jest czymś naturalnym, spontanicznym i samodzielnym oraz na podejściu projektowym Reggio Emilia, które zakłada,  że uczenie się poprzez działanie ma ogromne znaczenie. Dlatego w naszym przedszkolu łączymy te dwa nurty , dzięki czemu realizowane przez nas projekty mają charakter jeszcze bardziej interdyscyplinarny, a czas trwania projektów ma charakter twórczy i jest uzależniony pomysłów dzieci i nauczycieli.

W naszym przedszkolu podczas projektu Nauczyciel jedynie koordynuje działania Dzieci, organizuje im przestrzeń edukacyjno-badawczą tak, aby same mogły zdobywać wiedzę i wspiera je tam, gdzie wsparcie jest niezbędne.

Dzięki tak rozłożonym akcentom Dzieci doskonalą się w zadawaniu pytań, dostrzeganiu problemów i stawianiu hipotez, uczą się logicznego myślenia, eksperymentowania i wyciągania wniosków.

Program otwarty zakłada taką organizację procesu edukacyjno-wychowawczego, która pozostawia Dzieciom dużą swobodę w zgłębianiu tego, co je szczególnie interesuje. Dzieci same wyznaczają zakres nowych poznawczych doświadczeń.

Najpierw bawimy się i badamy, co Dzieci zaciekawi, by potem poprzez zabawy wprowadzające ustalić temat, a ponadto uzgodnić, co Dzieci wiedzą i czego chcą się dowiedzieć.

Nazywamy ten etap pracami przygotowawczymi; dużo wtedy rozmawiamy, tworzymy siatkę pojęciową (MAPY INSPIRACJI) z pytaniami, spostrzeżeniami Dzieci i hipotezami (jak możemy coś sprawdzić?). Następnie Dzieci planują swoje  działania i prace naukowo-badawcze.

Nasze edukacyjne i twórcze działania opieramy na trzech pytaniach:

Jakie są małe Dzieci?

Jak się rozwijają?

W jaki sposób uczą się?

Nasze odpowiedzi są punktem wyjścia dla wspaniałych pomysłów w pracy z Dziećmi, które dają zaskakujące efekty.

Korzyści dla Twojego Dziecka /Czego się uczy?

 • To co robię, mówię i myślę jest ważne.
 • Jestem traktowany poważnie i z szacunkiem.
 • Mam wpływ na to, co dzieje się w grupie.
 • Samodzielnie sprawdzam i obserwuję efekty mojego działania.
 • Mam wpływ na moje otoczenie – co sprawia, że jestem dumny.
 • Mogę zajmować się tym, co mnie ciekawi i samodzielnie to oglądać.
 • Mogę sprawdzać swoje pomysły – bo prowadzę swoje własne eksperymenty.
 • Potrafię dłużej się koncentrować, kiedy coś bardzo mnie ciekawi.
 • Znam coraz więcej słów. Wiem coraz więcej.
 • Uczę się uważnego obserwowania, zwracania uwagi na szczegóły, porównywania.
 • Uczę się zadawać pytania i uczę się współpracy.
 • Aktywne działanie/odkrywanie pozwala mi zapamiętywać to, czego się nauczyłem.
Doceniamy również ogromne znaczenie współpracy rodziców.

Aktywne uczestnictwo Dzieci jest równoznaczne ze współuczestnictwem Rodziców.

Zaangażujemy ich na różnych etapach realizacji projektu (w zakresie proponowanych tematów, planowania zajęć,
wspierania dzieci i cieszenia się efektami). Najważniejszą korzyścią z
takiej współpracy jest „transfer wiedzy”, poprzez przeniesienie tych
doświadczeń na grunt domowy. Dzieci stają się ekspertami w sprawach,
które już odkryły i zrozumiały.

Dzieci odkrywają, że świat jest ciekawy i można dowiedzieć się jeszcze więcej każdego dnia.

Widzą fascynujące rzeczy w nowych miejscach i okolicznościach – znajdują je w domu i na spacerze z Rodzicami.

Dostrzegają,
że inni są zainteresowani ich odkryciami i że mogą o nich opowiadać
innym dorosłym i Dzieciom. No i czują, że ich dziecięcy wysiłek,
zaangażowanie jest doceniane. Nasi Rodzice także uczą się wraz ze swoimi Dziećmi.

Oto korzyści, które zabierają dla siebie:

 • Poszerzenie wiedzy o tym, w jaki sposób uczą się małe Dzieci.
 • Odkrycie znaczenia codziennych sytuacji dla uczenia się Dzieci.
 • Docenienie „małego badacza” w swoim Dziecku.
 • Wzrost szacunku dla autonomii oraz aktywności Dziecka.
 • Doświadczenie dumy i radości z obserwowanego rozwoju i osiągnięć Dziecka.
 • Doświadczenie przyjemności w trakcie wspólnego uczestnictwa w projekcie

PROWOKACJA DYNIOWA → Badanie dyni

PROWOKACJA DYNIOWA → Dyniowa logopedia

PROWOKACJA DYNIOWA → Malowanie dyni

PROWOKACJA DYNIOWA → Pumpkin Party

PROWOKACJA DYNIOWA → Sensoplastyka

Projekt KOSMOS → Fazy księżyca

Projekt KOSMOS → Gwiazdozbiory

Projekt KOSMOS → Kosmiczne laboratorium

Projekt KOSMOS → Kosmiczne prowokacje kreatywne

Projekt KOSMOS → Kosmiczny Bal Karnawałowy

Projekt KOSMOS → Kosmiczny kamień

Projekt KOSMOS → Kosmiczny stolik świetlny

Projekt KOSMOS → Układ słoneczny

Projekt Ogród → Badanie nasion

Projekt Ogród → Badanie piasku i ziemi

Projekt Ogród → Owady podświetlany stolik

Projekt Ogród → Owady w ogrodzie

Projekt Ogród → Programowanie z GeniBotami w ogrodzie

Projekt Ogród → Prowokacje kreatywne

Projekt Ogród → Szkicowanie ogrodu

Projekt Ogród → Tworzenie siatki pytań

Projekt Ogród → Zakładanie ogrodu

Projekt Ogród → Zakładanie zielnika

Projekt ROWER → Badanie roweru

Projekt ROWER → Malowanie częściami rowerowymi i błotem

Projekt ROWER → Miasteczko rowerowe

Projekt ROWER → Pompowanie koła

Projekt ROWER → Przeplatanie kół

Projekt ROWER → Szkicowanie roweru

Projekt ROWER → Tworzenie siatki pytań

Projekt ROWER → Wycieczka do sklepu rowerowego

PROJEKT SAD → Badanie owoców

PROJEKT SAD → Eksperymenty

Projekt SAD → Kompot

Projekt SAD → Owocowe Numicony

Projekt SAD → Owocowe twarze

Projekt SAD → reggio tray

Projekt SAD → szkic

Projekt SAD → Tarta śliwkowa

Projekt SAD → Wycieczka do sadu

Projekt WODA → Budowanie rurociągu

Projekt WODA → Doświadczenia z wodą

Projekt WODA → Eksperymenty - Co pływa, co tonie?

Projekt WODA → Malowanie wodą

Projekt WODA → Rysowanie pisakami - Deszczowa pogoda

Projekt WODA → Szkicowanie wody